Uncategorized

Hãy dùng trực giác, đừng chỉ dẫn giải (phần 3)

Uncategorized

    Quá trình hình thành trực giác   Trong giới kinh doanh, bạn cần hiểu rằng trực giác dựa trên tư duy lô-gíc. Hãy xem xét cẩn thận nhận xét về trực giác sau đây của một doanh nhân hàng đầu: “Một quyết định dựa trên trực giác không[…]

Hãy dùng trực giác, đừng chỉ dẫn giải

Uncategorized

    Để là người thắng cuộc tại sao Kim, bạn cần rèn luyện và mài sắc trực giác của mình.   Trong số 60 doanh nhân thành đạt với doanh thu từ 2-400 triệu đô la Mỹ, hóa ra chỉ có một người sử dụng phương pháp toán học[…]